Holiday with RRs [06] [05] [04] [03] [02] [01]

Holiday on Mountains


Chilli, Vivi, Rose, Paris, Melody, Perla, Januar 2015

Croatia (for more pics click here)
Perla, Chilli, Vivi...

(for more pics click here)


[06] [05] [04] [03] [02] [01]


Autorské práva: M. Tušanová.
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv!
Web Design by Monika © 2002

TUSANI kennel: www.rr.sk/tusani