ANATÓMIA A POHYB RIDGEBACKA
Elegancia, dokonalý pohyb, obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť...
To sú charakteristické znaky plemena.

Ridgeback patrí k plemenám, ktoré boli vyšľachtené k funkčnosti. Plemenný štandard nebol zostavený kvôli exteriéru, ale predovšetkým s dôrazom na funkčnosť psa a jeho povahové vlastnosti. Preto najdôležitejšie pre toto plemeno je zachovať jeho podstatu - a to stavbu tela a dokonalý pohyb bez straty energie.

Pre dokonalý pohyb ridgebacka je najdôležitejšia správna dĺžka tela. Kvadratický pomer výšky a dĺžky psa je u ridgebacka nežiadúci a má za následok nefunkčnosť psa s ohľadom na vlastnosti, pre ktoré bol vyšľachtený. Ridgeback je poľovný pes a jeho telesná stavba musí byť prispôsobená k prekonávaniu dlhých vzdialeností ešte skôr, než dôjde k samotnému lovu. Ideálny pomer tela je 4 : 5 (výška:dĺžka).


Ďalším dôležitým faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje pohyb (chod predných i zadných končatín) je správne uhlenie predných i zadných končatín.
Sprievodným znakom strmého uhlenia predných končatín je na prvý pohľad viditeľná nedostatočná predná fronta psa, t.zn. že predhrudie psa nie je zboku viditeľné. (laicky povedané, že predhrudie psa je utopené medzi nohami)

 

veľmi strmé uhlenie predných končatín


mierne strmé uhlenie predných končatín

ideálne uhlenie predných končatín


Pri strmom uhlení predných končatín (následkom kratšej lopatky, ramennej kosti, alebo obidvoch) sa chod predných končatín skracuje, čím dochádza k málo priestornému chodu. Pes sa rýchlo unaví a nie je schopný väčších výkonov. Toto uhlenie (krátky chod predných končatín) sa hodnotí u ridgebacka ako hrubá chyba. 

 

správne uhlenie
výdatný chod
strmé uhlenie
skrátený chod

správny, výdatný, dlhý, zem pokrývajúci chod končatín rodézskeho ridgebacka

 

Autorské práva: M. Tušanová. © 2002
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv!