DLHÁ CESTA PSÍKA OD CHOVATEĽA K BONITÁCII
Je nutné si uvedomiť, že si od žiadneho chovateľa nedokážeme kúpiť ideálneho psíka, že žiaden chovateľ nemôže sľúbiť, že ten, či onen psík bude úspešný na výstavách a už vôbec nemôže zaručiť, že psík bude chovný.

Dobrý chovateľ vie, že ideálny chov je ilúzia, vie aké riziká nesie chovateľstvo, vie čeliť problémom a správne sa k nim postaviť, nezakrývať si oči a vedieť sa poučiť z chýb. Veď má v rukách smerovanie a vývoj celého plemena, nie len ten svoj!

Chovateľstvo nie je o rozmnožovaní a umiestňovaní šteniat. Práca chovateľa sa nekončí predajom šteniatka, tam sa iba začína! Chovateľstvo je dlhá cesta, ktorou chovateľ mnohokrát prechádza s radosťou, ale i sklamaním. Cesta ktorou sa učí a nikdy nevie všetko. Chov psov je práca so živým tvorom, ktorého matkou je vždy príroda. Môžeme sa snažiť a v dobrej viere konať, ale vždy tu je a bude riziko sklamania. Prácu chovateľa preverí čas. Len čas ukáže nakoľko boli chovateľove plány a ideály dobré. Krédom chovateľa by preto malo byť: „Chovaj vždy tak, aby si sa mohol s čistým svedomím poohliadnuť a pozrieť do očí svojich šteniat a ich majiteľov.“

Zopár užitočných rád, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam:
Pri predávaní šteňaťa nadobúdateľovi chovateľ podrobne opíše exteriér šteňaťa (tvar ridge, biele znaky, skus, chvost, u samcov aj semenníky), oboznámi kupujúceho s chovateľskými podmienkami SKCHR, štandardom plemena a všetkými odchýlkami, ktoré šteňa v čase odberu vykazuje. 
Chovateľ môže v rámci kúpno-predajnej zmluvy urobiť prehlásenie, že dané šteňa spĺňa (alebo nespĺňa) výstavné predpoklady, avšak chovné predpoklady posudzuje výhradne bonitačná komisia. 
Chovateľ by nemal dať podpísať v zmluve klauzulu o zdraví šteňaťa (väčšinou je nadobúdateľ laik), súčasťou zmluvy je očkovací preukaz s aktuálnym zdravotným záznamom veterinára. 
Chovateľ by nemal umiestniť psíka, pokiaľ nie je zdravý alebo má pruh či nezostúpené oba semenníky. Ak tak urobí, musí na to nadobúdateľa upozorniť v zmluve.
Chovateľ by mal byť v kontakte s majiteľmi šteniat, zaujímať sa o ich zdravotný stav, sledovať ich vývoj a pokiaľ môže, niekoľkokrát osobne prehliadnuť psa v období jeho vývinu. 

Ak dôjde k úrazu, následkom ktorého by mohol psík mať problém pri bonitácii, je nutné IHNEĎ konať a bezodkladne sa kontaktovať s poradcom chovu. 

Monika Tušanová, poradca chovu, 1/2005
 
Autorské práva: M. Tušanová.© 2005
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv!