JE RR POĽOVNÝ PES AJ PRE NAŠE REVÍRY?
zo spravodaja nemeckého Klubu LDRR Löwenhund Deutschland RR e.V.in VHD/FCI
preložila Monika Tušanová, 4/1998


Zodpovedanie otázky, či je rodézsky ridgeback aj pre naše šírky poľovníckym psom, by som chcel vyjadriť jasným „Áno.“ Vďaka mojej päťročnej skúsenosti v spolupráci s týmto exotickým psom nemôžem prirodzene vylúčiť, že môj pokus, byť objektívny, podľahne subjektívnemu názoru. Pojem „spolupráca“ som vybral celkom vedome. Ridgeback nie je pes, pri ktorom sa dá metódou “marcipán a bič“ veľa dosiahnuť. Výchova psa podľa klasických metód „majiteľovým vystríhaním psa“ bude pravidelne zlyhávať. Ridgeback má blízko k precitlivelej senzibilite. Neznalí tejto rasy by hovorili o vodcovskej mäkkosti. Ridgeback je vyslovene neskôr zrelý pes, ktorého fázy vývoja nie sú rovnaké s fázami vývoja našich európskych rás. Vo vývojovom období, predovšetkým vo veku od približne jedného roku, preukazuje ridgeback spôsoby správania, ktoré sa môžu neodborníkmi diagnostikovať ako slabosti tohto tvora. 

preklad: Monika Tušanová, 4/1998
Autorské práva: M. Tušanová. © 1998
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv!