OBRANNÝ PES S ROZUMOM

článok zo spravodaja nemeckého Klubu LDRR Löwenhund Deutschland RR e.V.in VHD/FCI 
preklad: Monika Tušanová

Ridgeback je suverénny a všestranný pes. Je to zjavne tým, že sa vo vnútri ridgeback-klubu hádajú kvôli otázke, či sa má ridgeback vychovať ako ochranný alebo ako poľovnícky pes. Považujem vyslovene za nebezpečné, cielene vycvičiť tohto nesmierne rýchleho a v boji nekompromisného psa „na muža.“ Pri výchove psa sa musia využiť jeho prirodzené inštinkty, predovšetkým inštinkt obrany a lovecký inštinkt.

Ridgeback má výrazný prirodzený obranný ako aj rovnako výrazný lovecký inštinkt. Vďaka jeho obrannému inštinktu bude všetkých „z jeho svorky“ obraňovať, keď k tomu dôjde. Je príliš citlivý na to, aby nespoznal, že to, čo sa deje na jeho mieste, je len divadlo a že to práve nie tu „sa ide na to.“ To ale znamená, že výchova ridgebacka môže zlyhať, keď sa mu oznámi, že človek, teda aj dieťa, môžu byť pre neho korisťou. Vôbec sa neodvažujem myslieť na to a ani nie je nutné ďalšie vysvetľovanie, k čomu by to mohlo viesť. Tým neodopieram ridgebackovi jeho schopnosti ako obranný pes. Naopak. Považujem ridgebacka za úplne normálneho obranného psa, ktorému sa táto vlastnosť vôbec nemusí vštepovať.. 

V protiklade k tomu sa hodia prirodzené vlohy psa pre jeho nasadenie v love. Či ide o to, aby sa bažant v kukuričnom strnisku vyplašil, alebo aby sa kačky aportovali z vody, alebo či ide o iné práce pred a po streľbe, vždy bude pre ridgebacka inštinkt lovenia a koristi pre neho výrazný. 

Nebolo mi umožnené rozumne vycvičiť psa na prácu pred streľbou kvôli zlému počtu malej zveri v jeho revíri. Keď sme predsa len v jeseni minulého roku (pes mal 4 a pol roka) boli pozvaní na poľovačku bažantov a zajacov vo veľmi dobre osadenom revíri malej zveri, pes pochopil po relatívne krátkom čase, v akej vzdialenosti smel pred puškou loviť. Pes bol aj v dobrom rozpoložení na to, aby rozlišoval medzi postrelenou a tým zároveň aj dosiahnuteľnou korisťou na jednej strane, na strane druhej medzi zdravou zverinou a tým zároveň nedosiahnuteľnou. 

Pes aportoval zajaca tak opatrne, že tento zajac, potom čo som ho položil bokom a psa práve uväzoval, znova ožil a tak musel byť pes znova po druhýkrát rýchlo uvoľnený z remeňa, aby zajaca doniesol. Aj tentokrát priniesol zajaca úplne nezraneného a žijúceho, odhliadnuc od strelného poranenia. Nikdy som ho neučil, že má „zaobchádzať“ so zajacom opatrne, naproti tomu líška núka iné zaobchádzanie. To robí pes z jeho prirodzeného inštinktu. Ridgeback sa nenechá na poľovačke odvolať a prebrať nikým iným než svojím pánom, ani vtedy, ak by musel iba bežať krížom cez celý hon. 

Ridgeback potrebuje rodinné spojenie, aby sociálne nechradol. Ako pes v ohrade je úplne nevhodný. Ridgeback, ktorý svoj život prežije v ohrade, alebo je využitý pri potrebe sliedenia, alebo ak je už vyberaný na čokoľvek, neprinesie pravdepodobne žiadny postačujúci výkon. Je viac zvieraťom svorky, než ako by mal byť uväznený ako pustovník v ohrade. 

Nemal som tým v úmysle, že dám tohto veľkého a silného psa do údajne slabých ženských rúk. Aj môj pes zložil skúšku užitočnosti pod dobrou rukou mojej ženy, pretože mne očividne potrebná senzibilita pre túto rasu spočiatku chýbala. Pri zaobchádzaní s týmto psom človek nepotrebuje ani silu ani moc, ale výhradne jemný cit pre túto rasu. Pes sa tak stáva spoľahlivým, dôsledným loveckým psom aj pre naše revíry, požiadavky, aké človek našich končín pri zaobchádzaní s dlho civilizovanými domácimi zvieratami len sotva pozná. Chýba mu často schopnosť, alebo pripravenosť ku spolupráci s takýmto pôvodným zvieraťom. 

Schematický výcvik nemusí u Ridgebacka priniesť optimálne výsledky. Výchova výhradne ohlasovaním môže tohto plnohodnotného psa od základov zničiť. 

Jeho lovecké nasadenie je takisto v silnej miere „závislé od vodcu.“ V tejto súvislosti sa musí poukázať na to, že Rodézsky Ridgeback je psom neskôr zrelým a ktorého obdobie vývoja nie je porovnateľné s obdobím väčšiny európskych poľovníckych plemien. Nato, aby sa tento plnohodnotný sprevádzateľ na love správne viedol, ostáva pre poľovníka zodpovednou úlohou, ale zároveň aj mimoriadnou šancou. 

...S pokojnou trpezlivosťou a schopnosťou vcítiť sa do povahy s cieľavedomosťou sa dá ridgeback ľahko vychovať a prostredníctvom neobyčajných výkonov predstavuje pre svojho pána mimoriadny zážitok. Naproti tomu nedostatok kontaktov a nepochopiteľná krutosť, netrpezlivosť a preťažovanie môžu tohto vzácneho psa natrvalo pokaziť, zničiť. 

Keďže človeku dnešnej doby, v zaobchádzaní s dávno scivilizovanými domácimi zvieratami alebo kvôli ich vlastným “sterilným“ životným podmienkam, chýba často schopnosť a pripravenosť k spolupráci s niektorým pôvodným zvieraťom, nie je ridgeback psom pre každého. Na druhej strane sa stane ridgeback každému, ktorý sa vážne snaží o jeho znalecký chov a vedenie, oddaným a spoľahlivým spoločníkom, ktorý bude v rôznych situáciách odhodlaný a schopný nezvyčajných reakcií. 

článok zo spravodaja nemeckého Klubu LDRR Löwenhund Deutschland RR e.V.in VHD/FCI 
preklad: Monika Tušanová, 5/1998

Autorské práva: M. Tušanová. © 1998
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv!