RADY PRE ZAČÍNAJÚCICH VYSTAVOVATEĽOV

VYVARUJ SA NAJČASTEJŠÍCH CHÝB PRI PREDVÁDZANÍ

Autorské práva: M. Tušanová. © 2001
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv!