Prečo nekupovať ridgebacka bez preukazu o pôvode (PP)?

Čo riskujete kúpou ridgebacka bez PP?

Kúpou psíka sa zaväzujete voči nemu, sebe, ale svojmu okoliu na cca 10-14 ROKOV

Zamyslenie sa nad voľbou kúpy psa od chovateľa – či množiteľa?

Chovatelia rodézskych ridgebackov sú združení v klube, ktorý prijal zásadu vydávať pre všetky narodené (aj neštandardné) jedince preukazy o pôvode. Títo chovatelia sledujú výskyt dedičných ochorení a chýb so snahou ich eliminovať z chovu. Do chovu sa nepúšťajú cholerické a agresívne povahy. Kluby majú za úlohu dohliadať na to, aby boli šteniatka odchované v kvalitných podmienkach, pod veterinárnym dohľadom a správne socializované. Klub prostredníctvom poradcu chovu zabezpečuje kontrolu každého vrhu, každého jedinca. Až po tejto kontrole sú chovateľovi na vrh vydané preukazy o pôvode.

Naopak množiteľ sa nezaväzuje k ničomu. Mnohokrát takýto množiteľ nepozná štandard plemena, jeho povahu a nevie včas odhaliť dermoid sínus. Cena aj 100 €,- Sk za bezpapierového ridgebacka je priveľká, keď nemáte záruku, že si šteňa nekupujete spolu s nevyliečiteľnou chorobou, veľkými bolesťami (dermoid sínus, dysplázia bedrových kĺbov, dedičné abnormality vo vývoji kostry), alebo nemáte stopercentnú záruku, že šteňa bolo správne odchované a socializované. Čo ak práve vaše šteňa pochádza po rodičoch, ktorí pre agresivitu alebo vážnu dedičnú chorobu neboli zaradení do chovu? K tomu sa vám žiadny množiteľ neprizná!

Chov rodézkeho ridgebacka nie je vzhľadom na jeho plemenný znak “ridge“ jednoduchý. V každom vrhu sú preto samozrejmosťou aj neštandardné (ale zdravé) jedince, ktoré chovatelia ponúkajú za nižšiu cenu. Mnohokrát je to práve tá cena, ktorú ste chceli investovať do bezpapierového psíka!

autor textu: Monika Tušanová, 1998
zmenou meny aktualizované v r.2009


Autorské práva: M. Tušanová.  © 1998
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv!