Odkiaľ pochádzajú u RR zálomky na chvostíku?

Žiaľ, rôzne nepravidelnosti vo vývine chvosta, tzv. bloky, či zálomky sú takým istým rizikom pri chove nášho plemena ako dermoid sínus, neprítomnosť či tvar ridge, chýbajúce zuby...

Ridgeback si to vo svojej genetickej výbave nesie už od čias kríženia pôvodného afrického psa s európskymi rasami. Tieto anomálie chvosta majú rôzne tvary. Od nenápadných až po deformácie chvosta. Ich pôvod je u psa plemena bulldog.

V minulom storočí sa tento problém šteniat narodených s rôznymi deformáciami chvosta podceňoval a pripisoval zlému uloženiu plodu v maternici a následnému chybnému vývoju chvosta. Mnohí chovatelia tiež tento problém pripisovali zlomeniu chvostíka pri pôrode či po ňom (napr. prišliapnutie či priľahnutie chvostíka sučkou). V skutočnosti sú tieto deformity spôsobené zlým alebo neúplne vyvinutým stavcom.

Dnes je už isté, že je to záležitosť dedičná a jedince s touto, hoc drobnou, mnohokrát úplne nenápadnou a nefunkčnou chybou nie sú zaraďované do chovu. Pes však môže s touto chybičkou prežiť plnohodnotný život bez akéhokoľvek problému.

Chvost šteňaťa - bez anomálií Chvost šteňaťa - zle vyvinuté stavce
a medzistavcové platničky, tzv. "zálomok"
Chvost šteňaťa - zle vyvinuté medzistavcové
platničky, tzv. "blok"
Chvost šteňaťa - zle vyvinuté stavce
a medzistavcové platničky, tzv. "zálomok"
Chvost dospelého psa - bez anomálií Chvost dospelého psa - zle vyvinuté, zrastené
medzistavcové platničky, tzv. "blok"
Chvost dospelého psa - fraktúra (po úraze)

 
Aj na Slovensku nie je tento problém zanedbateľný, objavuje sa v určitých chovných líniách.
Niekedy je u šteniatka takmer nebadateľná malá zhrubnutina chvostíka, inokedy výrazné zalomenie, až prehnutie do protismeru (do tvaru fajky). V dospelosti je takýto chvost oslabený, zle znáša mechanické údery (napr. keď sa nám pes teší) a môže spôsobovať psovi bolesť, až odumretie časti chvosta. V každom prípade treba prípadnú operáciu včas konzultovať s veterinárom, najlepšie ešte pred predajom šteniatka. Je samozrejmé, že jedinci s takouto chybou do chovu nepatria.

Je zaujímavé, že tento problém neustále rezonuje ako nejaká novinka a hľadajú sa naň všelijaké "racionálne" vysvetlenia typu: "sučka ten chvostík iste musela pristúpiť...", "asi sme ho privreli do dverí..." a posledná verzia, stará asi týždeň: "asi na to šteňa spadol rebrík..."

Na otázku odkiaľ pochádza genetické zaťaženie týchto zálomkov v chove ridgebacka nám dá odpoveď článok opisujúci pôvod plemena na internetových stránkach Rhodesian Ridgeback International Foundation (RRIF) *
Citujem:
"The principal breeds used were Khoikoi, Greyhound, Bulldog, Pointer, Irish Terrier, Airdale Terrier, Collie, and Deerhound. Interestingly enough no mention is made of Bull Mastiff and yet today we talk about our dogs being too "Mastiffy" in appearance. On the other hand we attribute the kinky tail problem in the modern Ridgeback to its Bulldog antecedents, and the brown nose (or liver nose) examples we relate to noses of the same colour in the Pointers that were used."
Je tu napísané, že zalomené chvostíky majú pri plemenitbe ridgebacka svoj pôvod v jeho dávnom predchodcovi bulldogovi.

Genetikmi boli tiež vykonané pokusy na myšiach a genetické pozadie problému je popísané v odborných článkoch na internete:
http://www.pnas.org/cgi/content/full/100/5/2538 
http://www.pnas.org/cgi/ijlink?linkType=ABST&journalCode =genetics&resid=147/2/
http://www.pnas.org/cgi/external_ref?access_num=9230313 &link_type=MED
*
(http://www.rhodesianridgeback.org.za)

Táto nezisková organizácia, sídliaca v Juhoafrickej republike, sa snaží o medzinárodnú záštitu nad plemenom a prezentuje desaťročiami získané skúsenosti z chovateľstva.
http://www.rhodesianridgeback.org.za/about/origins.html


spracovala M. Tušanová, TUSANI kennel
, 10/2004, aktualizované 2/2015
zverejnene na www.rr.sk

Autorské práva: M. Tušanová.© 2004
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv!