"MUSI"(imp.IT/USA)
(11/10/2002 - 03/07/2014)

69,5cm/43kg, redwheaten colour, dark eyes, full dentition, HD 0/0, ED 0/0, OCD 0/0, LTV neg.
PEDIGREE

PROGENY
  MUSAFAH has balanced, very nice and successful progeny with lovely nature.
 His progeny has minimum mistake and perfect ridge! [litters statistic]  [pics of progeny]

[Photogallery]     [Shows]


I have chosen Musafah from very nice and balanced litter (see pics) of breeder Leonora A. Leal from USA (that time lived in Italy) for my friend, where Musi was lazing first two years. This time is Musi part of our family. Has very kind, curious and not conflicting nature.
Mussafah has quality pedigree. Ancestors do not suffer from dysplasia, nor from other ancestral diseases. He is from linebreeding. His inbreeding coefficient is 11.6
(
see pedigree), that’s why his genotype should be put to use. I really believe that he will contribute the breeding. Musi is also interesting becouse his mother has brown nose and I suppose some of his offspring will be brown-nosed. He is recessive carrier of brown-nose gene. (see genetics and nose-colour)

Musafah som vyberala z veľmi pekného a vyrovnaného vrhu (viď foto) USA chovateľky Leonory A. Leal - žijúcej toho času v Taliansku, pre svojho priateľa, kde leňošil prvé dva roky. Dnes je Musi súčasťou našej rodiny. Je milej, zvedavej a nekonfliktnej povahy. Je elegantný typ psa a má kvalitný rodokmeň. Predkovia nie sú zaťažení dyspláziou ani inými dedičnými chorobami. Je z líniovej plemenitby. Jeho Inbreeding coeficient je 11,6
(viď pedigree), preto by sa mal jeho genotyp výrazne presadzovať u potomstva. Pevne verím, že bude prínosom pre chov plemena. Musi je zaujímavý aj tým, že je po hnedonosej matke a je recesívny nositeľ génu pre hnedý nos. (viď genetika a sfarbenie nosa)


[Home]