Our ridgebacks [1995-01] [2002-03[2004] [2005] [2006] [2007-08] [2009-10] [2011-12] [2013-14] [2015]


Rose, Perla, Melody, Januar 2015


Perla, Chilli, Melody, Rose, Vivi, Paris, Februar 2015


Perla with Rose,
Melody, Paris, Chilli, Vivi March 2015


Paris, Vivi, Perla, Melody, Chilli, Rose, April 2015


Melody with squirrel :-)


Chilli, Paris, Vivi, May 2015


Chilli, Paris, Vivi, Perla, May 2015


Chilli, Melody, Vivi, Paris, June 2015


Chilli, Melody, Paris, Vivi, Perla, June 2015


Dudi, new family member :-), october 2015


Melka, Paris, Vivi, Perla, Chilli, Rose, December 2015
*Rose celebrates her second birthday*


[95-01] [02-03[04] [05] [06] [07-08] [09-10] [11-12] [13-14] [2015]


Autorské práva: M. Tušanová.
Kopírovanie ktorejkoľvek časti tejto prezentácie len so súhlasom majiteľa autorských práv!
Web Design by Monika © 2002

TUSANI kennel: www.rr.sk/tusani