TUSANI "ANI" team 2005
6 Puppies (4 boys & 2 girls), no DS
mistakes: 1 less crown, 1 kinked tail
 
Offspring in breeding  puppies  
pregnancy  mating
 
PEDIGREE

    

      

PERLA
Macumazahn Tusani Pearl
Multi BISS, ICH, Multichampion
(imp.Australia)
BANGO
Bango Leoridge (Brown-nose)
Ch.USA & Italia 
(imp.USA)

* 29/04/2002
63cm /32kg, wheaten colour
HD A/A, Elbow 0/0, OCD 0/0
full dentition
* 22/07/1997
69cm /42kg, red wheaten colour
HD A/A, ED 0/0, OCD 0/0
full dentition
gen for brown nose

 

 DOB: 2005, 18 máj  
 offspring 6 (4♂ / 2♀) sex HD ED OCD LTV Height Teeth Quality, notes:
 Tusani Ani Brandy         68     full pet, kinked
 Tusani Ani Whisky         68     full pet, blok v strede chvosta
 Tusani Ani Jim Beam A/A 0/0 neg neg 68,5     full standard,
 Tusani Ani Johnnie W. A/B 0/0 neg   68     full standard, exp.Sweden
 Tusani Ani Pink Lady A/A 0/0 neg   64     full standard, exp.CZ
 Tusani Ani White Lady A/A 0/0 neg neg 63     full standard,
Spojenie Perla a Bango je nepríbuzné spojenie. (viď rodokmeň šteniat)

Perla je elegantný typ suky trochu jemnejšej, ale veľmi korektnej stavby tela. Má peknú hlavu, o čom svedčia tituly "Best Head" z klubových výstav nielen u nás, ale aj v Dánsku. Má veľké tmavé oči. Jej ďalšou prednosťou je pevná horná línia a bezchybne utvárané telo. Priala by som si však u Perly silnejšie kosti. Práve táto skutočnosť ovplyvnila môj výber partnera pre Perlu.
Bango je elegantný pes so silnými kosťami a pevnou stavbou tela, ktorý výrazne odovzdáva v chove krásne predhrudie, elegantný krk a čo je pre mňa najdôležitejšie - silné kosti. Na Banga som vždy narazila pri štúdii rodokmeňov psov, ktorí ma zaujali. Mnohí Bangovi priami i nepriami potomkovia nesú vlastnosti, ktoré potrebujem a chcem vo svojom ďalšom chove upevniť. Sú to povahovo vyrovnané, zdravé psy s kvalitným exteriérom.
 
7 ročný Bango - jeho najčerstvejšia fotografia z 11.9.2004
z výstavy vo Francúzskom Pontoise
(foto: Peter Zoubek)

 


Mating Perla and Bango is OUTCROSS (look puppies pedigree)

Perla is elegant type of bitch little subtile, but very correct body. She has very nice head, titles like “Best Head” from clubshows not only at us, also in Denmark can tell. She has big brown eyes. Her advantages are strong topline and flawless shaped body. But I wish she had stronger bones. That was the factor that influenced my choice of partner for Perla.
Bango is elegant dog with strong bones and strong body, that obviously gives beautiful chest, elegant neck and frontline, but what is most important for me – strong bones. I always found Bango when studying family trees of dogs that impressed me. Many direct and indirect springs carries attributes, that I need and want to fasten in my next breeding. They are good-tempered healthy dogs with quality exterior.


[Home]